PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Artur Jan Sitko
Ksiądz
Sebastian Ciborowski Repr.
Prezes Stowarzyszenia
ratownik, instruktor pływania/narciarstwa
Walenty Józef Stanisław hrabia Tyszkiewicz U.Pres.
Prezydent
emeryt
Wydarzenia

Działalność Urzedu

   Działalność Urzedu Wielkiego Radcy ds. Młodych

Działalność i podejmowane inicjatywy Wielkiego Radcy, mają być miejscem wymiany doświadczeń oraz miejscem spotkań różnych organizacji, osób prywatnych i podmiotów, dla których sprawy młodzieży są powodem ich zaangażowania, a także ich działalność zbieżna jest z zadaniami i celem Urzędu Wielkiego Radcy, działając jako równe i niezależne podmioty, jednoczesnie prowadząc odrębną pracę, podejmując współdziałanie, w sprawach młodych, aby osiągać wspolne cele ludzi wrażliwych na problemy społeczne.

Urząd Wielkiego Radcy ds. Młodzieży został powołany w celu realizowania zadań, jakimi są reprezentowanie, praw i dobra młodych postrzegając ich sprawy, jako szczególny wyraz obowiązku wspierania wszelkich inicjatyw promowania i ochrony godności i podmiotowości dzieci.

Umiejętność inicjowania pozytywnych postaw zaangażowania w sprawy młodych, szczególnie poprzez nowatorskie formy animowania współpracy na rzecz rozwoju środowisk młodego pokolenia budując w nich pozytywne potrzeby naśladowania, ma również doprowadzić do zwiększenia społecznej i obywatelskiej aktywności oraz udziału w atrakcyjnych przedsięwzięciach, realizowanych i adresowanych „do” i „dla” młodych ludzi.

Działalność Wielkiego Radcy poprzez struktury Urzędu stanowi wyjątkową okazję do konsolidacji działań poprzez systematyczny rozwój oraz zbudowanie unikalnej, efektywnej platformy współpracy, ułatwiającej rozwój i wzmocnienie wizerunku, a tym samym podnoszenia prestiżu, dostrzegając potrzebę zaangażowania organizacji zrzeszonych w sprawy młodych, w ramach Federacji Preamiando Incitat.

Wybitni przedstawiciele dorosłych, wskazani jako przykłady warte naśladowania stanowią okazję reprezentowania swoich organizacji poprzez wspólne działania na rzecz młodzieży, tworząc niezwykłą przestrzeń aktywizowania wielu organizacji.

Autor: Robert Matysiak
Data dodania: 2015-12-28

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby wziąć udział w dyskusji