PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Walenty Józef Stanisław hrabia Tyszkiewicz U.Pres.
Prezydent
emeryt
Marcin Kwiatkowski U.Mars.
Marszałek Kongresu Federacji
Menager, Vice-Mistrz świata w programowaniu z 2005r
Barbara Elżbieta Wyłudek Repr.
Prezes Kobieta na Plus
Specjalista zarządzania funduszami zagranicznymi
Wydarzenia

Poczet Herbów..

,,Poczet Herbów Szlachty Korony Polskiey y Wielkiego Xiestwa Litewskiego przez Wacława z Potoka Potockiego Podczaszego Krakowskiego”.


Reprint monumentalnego,  liczącego blisko 750 stron, dzieła, które ukazało się po raz pierwszy w całości od daty wydania w 1696 roku. Poczet stanowi bezcenny zabytek zarówno piśmiennictwa barokowego – w kontekście historyczno-poetyckim, jak i heraldyki – genealogii, a także ikonografii polskiej. Jest jednocześnie dziełem kontrowersyjnym. Potocki wyraźnie zaznaczył w nim swoje antymagnackie sympatie, podkreślając też upadek ducha rycerskiego panujący wśród ówczesnej szlachty. Innym zagadnieniem jest rzekomy kryptoarianizm i antyklerykalizm autora, mający jakoby przebijać się z kart pracy. Dzieło dedykowane było synom królewskim: Jakubowi, Aleksandrowi i Konstantemu Sobieskim.

Walory pozycji podkreśla fakt umieszczenia w niej obszernego, liczącego 160 stron, wstępu znakomitego znawcy tematu dr Dariusza Dybka.

cena 250 zł.

Autor: Andrzej Feliks Szkoda
Data dodania: 2015-07-31

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby wziąć udział w dyskusji