PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Walenty Józef Stanisław hrabia Tyszkiewicz U.Pres.
Prezydent
emeryt
Andrzej Feliks Szkoda U.Pres.
Prezydent Rządu Federacji
Płk Wojsk Radiolokacyjnych
Barbara Elżbieta Wyłudek Repr.
Prezes Kobieta na Plus
Specjalista zarządzania funduszami zagranicznymi
Wydarzenia

Akta Prezydenta

1.   teczka „Archiwum" - protokoły; sprawozdania; korespondencja; przemówienia - cz. l
2.   teczka „Archiwum" - protokoły; sprawozdania; korespondencja; przemówienia - cz. 2
3.   teczka „Polish Freedom Foundation"
4.   Korespondencja; Polski Związek Uczestników II Wojny Światowej; Czasopisma, wycinki prasowe
5.   teczka „Akta polityczne 1966-1971" - korespondencja; protokoły - cz. l
6.   teczka „Akta polityczne 1966-1971" - korespondencja; protokoły - cz. 2 '
7.   1990-91 - korespondencja; akta; wycinki prasowe
8.   1988
9.   teczka „Kontakty z Krajem lata 1980te. Contacts with Polish underground in 1980s" - cz. l
10. teczka „Kontakty z Krajem lata 1980te. Contacts with Polish underground in 1980s" - cz. 2
11. teczka „Sprawa przeciw p. Żabie"
12. 1989-1990 - korespondencja; nominacje - cz. l
13. 1989-1990 - korespondencja; nominacje - cz. 2
14. skoroszyt „Prezydent Rzeczypospolitej 1982-1983"
15. 1988 -mianowania; korespondencja
16. 1984 - korespondencja; mianowania; wycinki prasowe
17. skoroszyt „Akta Prezydenta RP 1986-1987 Acts of Presidents" - cz.l
18. skoroszyt „Akta Prezydenta RP 1986-1987 Acts of Presidents" - cz. 2
19. 1973-1977-Różne
20. 1989 - Różne: mianowania; korespondencja
21. wycinki prasowe i korespondencja - przełom lat 80 i 90 - cz. l . 22. wycinki prasowe i korespondencja - przełom lat 80 i 90 - cz. 2
23. skoroszyt „Prezydent Rzeczypospolitej Polski 1978-1979" - mianowania 1978-1979
24. 1986-1987-różne: korespondencja, akta
25. żółta teczka „KOMPLET H. Wicher - Wawrzyniak 8 Broad Walk Stockhill Nottingham" -kserokopia książki
26. 1990-91 -korespondencja, dokumenty - różne
27. czerwona teczka „Różne akta i papiery"
28. 1987 - korespondencja; wycinki z gazet
29. Wycinki prasowe (śmierć A. Zaleskiego)
30. 1990 - korespondencja, wycinki prasowe
31. protokoły; korespondencja; broszury - różne lata - cz. l
32. protokoły; korespondencja; broszury - różne lata - cz. 2
33. korespondencja; wycinki z czasopism - różne lata - cz. l
34. korespondencja; wycinki z czasopism - różne lata - cz. 2
35. korespondencja; protokoły; wycinki prasowe - różne lata ' 36. teczka „Akta Prezydenta RP 1985" - cz. I
37. teczka „Akta Prezydenta RP 1985" - cz. 2
38. teczka „Akta Prezydenta RP 1985" - cz. 3
39. prasa; wycinki z gazet; korespondencja - różne lata - cz. l
40. prasa; wycinki z gazet; korespondencja - różne lata - cz. 2
41. artykuły; orędzie Prezydenta - 11.11.1977
42. teczka „Do dyspozycji i [?] Pana Prezydenta"
43. wycinki prasowe (Order Sw. Stanisława); korespondencja; „Wolna Polska"
44. korespondencja - głównie lata 90; artykuły z czasopism
45. korespondencja; artykuły - różne lata
46. 1990-cz. l
47. 1990-cz. 2
48. 1990-cz. 3
49. korespondencja; wycinki prasowe - różne lata
50. korespondencja; oświadczenia - różne lata
51. prasa; korespondencja - różne lata
52. korespondencja; dekrety - różne lata
53. korespondencja; faksy; wycinki prasowe - różne lata
54. czasopisma; wycinki prasowe; artykuły
55. Odznaczenia
56. Różne akta (m.in. Order Świętego Stanisława) -57. Presidenfs Speech Nov, 27 th, 1982
58. Sprawozdanie Ministra Informacji i Dokumentacji Juliusza Sokolnickiego z dnia 25go listopada '967; Sprawozdanie Ministra Informacji i Dokumentacji Juliusza Sokolnickiego z dnia 31 maja 1969
59. Różne - cz. l
60. Różne - cz. 2
61. Różne- cz. 3
62. 1991-cz. l
63. 1991-cz. 2
64. 1991-cz. 3
65. 1991-cz. 4
66. „Free Poland - Wolna Polska" 1986-1988
67. „Free Poland - Wolna Polska" 1989-1991
68. „Free Poland - Wolna Polska" English Edition 1986-1991
69. 1973
70. 1974 71.1975-1976 72.1980 73.1981
74. Różne lata - cz. l
75. Różne lata - cz. 2
76. Różne lata - cz. 3
77. 2 dyplomy nadane przez prezydenta Juliusza Nowinę - Sokolnickiego


Autor: Andrzej Feliks Szkoda
Data dodania: 2015-06-19