PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Barbara Elżbieta Wyłudek Repr.
Prezes Kobieta na Plus
Specjalista zarządzania funduszami zagranicznymi
Andrzej Feliks Szkoda U.Pres.
Prezydent Rządu Federacji
Płk Wojsk Radiolokacyjnych
Czesław Wala U.Pres.
Ksiądz Infuat
Duchowny
Wydarzenia

Patronat Honorowy

Akcje honorowego krwiodawstwa organizowane przez
Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Szczecinie
objęte są Honorowymi Patronatami przez:

 

Federacja Praemiando Incitat

 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego


Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego


Związek Sibiraków

 


Związek Piłsudczyków


Związek Inwalidów Wojennych Rz
eczypospolitej Polskiej


Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych z Misjach Poza Granicami Kraju

Autor: Wojskowy Klub HDK PCK w Szczecinie
Data dodania: 2015-10-01

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby wziąć udział w dyskusji