PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Barbara Elżbieta Wyłudek Repr.
Prezes Kobieta na Plus
Specjalista zarządzania funduszami zagranicznymi
Czesław Wala U.Pres.
Ksiądz Infuat
Duchowny
Marcin Kwiatkowski U.Mars.
Marszałek Kongresu Federacji
Menager, Vice-Mistrz świata w programowaniu z 2005r
Wydarzenia

O Klubie

Jesteśmy Wojskowym Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie zrzeszającym krwiodawców – żołnierzy zawodowych, emerytowanych oraz ich rodziny. Podstawowym celem działalności naszego klubu jest zrzeszanie krwiodawców, organizowanie akcji poboru krwi planowanych i na ratunek a także propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Wojskowy Klub HDK PCK w Szczecinie powstał 7 kwietnia 1988 roku.

Klub HDK współpracuje z:

– Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym PCK w Szczecinie
– Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
– Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Do podstawowych zadań Klubu HDK należą:

 1. Systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi honorowo, we współpracy z placówkami służby krwi.

 2. Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby.

 3. Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe stacji i punktów krwiodawstwa.

 4. Otaczanie należytą troską i opieka członków Klubu HDK oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

 5. Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom zwyczajnym Klubu HDK (z zachowaniem wymogów obowiązujących dla każdego z odznaczeń).

 6. Organizowanie otwartych imprez kulturalno-oświatowych i turystyczno-sportowych dla członków Klubu HDK, ich rodzin oraz sympatyków ruchu.

 7. Integracja środowisk honorowych dawców krwi.

 8. Udział w realizacji innych zadań statutowych PCK

 9.  Organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.


Za długoletnią działalność, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa Wojskowy Klub HDK PCK w Szczecinie otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia między innymi:

 • Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III i IV stopnia
 • Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II i III stopnia

Członkowie Klubu HDK otrzymali liczne odznaczenia (w tym państwowe i PCK):

 • Brązowe, Srebrne i Złote Krzyże Zasługi
 • Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”
 • Kryształowe Serce
 • Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II, III i IV stopnia
 • Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II i III stopnia
 • Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego
 • Bursztynową kroplę krwi
 • Medal 45-lecia HDK
 • Dyplom uznania Zarządu Okręgowego PCK
 • Dyplom uznania Zarządu Krajowego PCK​
 • Odznakę „Za zasługi dla Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława”
 • Medal 250-lecia Orderu Świętego Stanisława

Autor: Wojskowy Klub HDK PCK w Szczecinie
Data dodania: 2015-08-15

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby wziąć udział w dyskusji