PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Barbara Elżbieta Wyłudek Repr.
Prezes Kobieta na Plus
Specjalista zarządzania funduszami zagranicznymi
Sebastian Ciborowski Repr.
Prezes Stowarzyszenia
ratownik, instruktor pływania/narciarstwa
Walenty Józef Stanisław hrabia Tyszkiewicz U.Pres.
Prezydent
emeryt
Wydarzenia

07.05.2015 - rejestracja Federacji

FEDERACJA PRAEMIANDO INCITAT zarejestrowana dnia 07.05.2015, w 250 letnią rocznicę powołania Orderu Świętego Stanisława.  FEDERACJA PRAEMIANDO INCITAT to organizacja ludzi wierzących w idee PRAEMIANDO INCITAT: nagradzając, zachęcaj.

Federacja ma jednać, pokazywać postawy szlachetne a nagradzając zachęcać do czynów Wielkich dla społeczeństwa i ojczyzny. „Honor, rycerstwo, pomoc bliźniemu, a przy tym skromność, uczciwość, i prawda są naszymi drogami. Niech dzisiejsza praca na kolejne wiele lat wystarczy, niech Federacja będzie nad podziałami i osobistymi urazami.” – jest napisane w akcie założycielskim federacji. 

7 maja 1765 roku Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Świętego Stanisława. Nadał Orderowi dewizę "nagradzając, zachęcaj", która okazała się uniwersalną i ponadczasową.

 

W 250 rocznicę powołania Orderu Świętego Stanisława założyliśmy FEDERACJA PRAEMIANDO INCITAT, której formuła wzorowana jest na Orderze Św. Stanisława a przy tym odpowiada naszym czasom i nowym wyzwaniom " mówi Andrzej Szkoda Prezydent Federacji. "Cele Federacji są nader aktualne, to działalność charytatywna, jej wspieranie, płaszczyzna do współpracy miedzy organizacjami w Polsce i za granicą, wymiana doświadczeń, ochrona ludzi dobrej woli przed osobami wątpliwych zamiarów a długo terminowo działanie przy ONZ, komisji EU i wpływanie na losy całej ludzkości " – dodaje Marcin Kwiatkowski Marszałek Federacji.

 

Federacja jest po to, aby ludziom poświęcającym bezinteresownie swój czas i środki finansowe dla innych okazywać wdzięczność i w ten sposób zachęcać do dalszego działania. Federacje założyły:  Polska Fundacja Technologiczna Ryś, Stowarzyszenie "roZruSZnik", Klub Honorowych Dawców Krwi - PCK „STRAŻAK”, Stowarzyszenie Kobieta na Plus, wspomagający Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Seba-Sport oraz (Rycerski) Order Świętego Stanisława. "Otwartość na różne środowiska społeczne, jak również na inne ordery i zakony rycerskie jest wyróżnikiem Federacji. Warto dodać, że otrzymaliśmy już pierwsze deklaracje włączenia do Federacji organizacji również z innych krajów. Do dnia 16 maja procedura wstępu do Federacji jest uproszczona, po tej dacie konieczny będzie 3 miesięczny okres karencji": dodaje Piotr Pniewski Vice-Marszałek Federacji. .

W najbliższą niedzielę (10.05.2015, godz. 13.00) odbędą się oficjalne uroczystości związane z obchodami 250 rocznicy powołania Orderu Świętego Stanisława w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu.  W sobotę 16 maja  o godzinie 12.00 odbędzie się ukonstytuowanie FEDERACJA PRAEMIANDO INCITAT oraz inwestytura Rycerskiego Orderu Świętego Stanisława. Uroczystość odbędzie się w Katedrze Polowej WP (ul. Długa 13/15, Warszawa).

10 maja odbędą się również uroczystości w Bazylice Katedralnej w Pelpinie, msza święta godz. 16.00 koncelebrowana pod przewodnictwem Bpa Wiesława Śmigla

 

Więcej informacji o Federacji na portalu http://praemiandoincitat.org/.

Zdjęcia autorstwa: Andrzej Szkoda

Autor: Marcin Kwiatkowski
Data dodania: 2015-05-07

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby wziąć udział w dyskusji