PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Walenty Józef Stanisław hrabia Tyszkiewicz U.Pres.
Prezydent
emeryt
Sebastian Ciborowski Repr.
Prezes Stowarzyszenia
ratownik, instruktor pływania/narciarstwa
Artur Jan Sitko
Ksiądz
Wydarzenia

Członkowie Organizacji

Barbara Elżbieta Wyłudek
Specjalista zarządzania funduszami zagranicznymi