PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Andrzej Feliks Szkoda U.Pres.
Prezydent Rządu Federacji
Płk Wojsk Radiolokacyjnych
Czesław Wala U.Pres.
Ksiądz Infuat
Duchowny
Walenty Józef Stanisław hrabia Tyszkiewicz U.Pres.
Prezydent
emeryt
Wydarzenia

Medal Wsparcia Działań Charytatywnych Księdza Wali

„Medal  Wsparcia  działań charytatywnych”  

 ufundowany  przez Ks. kustosz Czesława Walę – w roku 2010 – ówczesnego  Kustosza Sanktuarium MBB w Kałkowie Godowie.

 

Medalem może być odznaczony/a osoba  wpierająca działania Fundacji Ks Wali a w szczególnościopieka nad  Hospicjum  dla  dzieci w Kałkowie lub wyróżniająca się działalnością charytatywną i społeczną.

Po przejściu na   emeryturą   medal   dotyczy  również nowej incjatywy ks. Czesława  a mianowicie budowy ośrodka   dla głuchoniemych w Rudniku n/Sanem. Medal jest przydzielany przez Kapitułę której przewodniczącym jest fundator medalu  ks. kustosz Czesława Wala.

Autor: Andrzej Feliks Szkoda
Data dodania: 2016-03-21

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby wziąć udział w dyskusji