PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Czesław Wala U.Pres.
Ksiądz Infuat
Duchowny
Marcin Kwiatkowski U.Mars.
Marszałek Kongresu Federacji
Menager, Vice-Mistrz świata w programowaniu z 2005r
Barbara Elżbieta Wyłudek Repr.
Prezes Kobieta na Plus
Specjalista zarządzania funduszami zagranicznymi
Wydarzenia

Najbliższe wydarzenia