PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Artur Jan Sitko
Ksiądz
Marcin Kwiatkowski U.Mars.
Marszałek Kongresu Federacji
Menager, Vice-Mistrz świata w programowaniu z 2005r
Walenty Józef Stanisław hrabia Tyszkiewicz U.Pres.
Prezydent
emeryt
Wydarzenia

Członkowie Organizacji

Arkadiusz Paweł Kapela
nauczyciel, animator, doradca, coach, moderator