PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Artur Jan Sitko
Ksiądz
Marcin Kwiatkowski U.Mars.
Marszałek Kongresu Federacji
Menager, Vice-Mistrz świata w programowaniu z 2005r
Sebastian Ciborowski Repr.
Prezes Stowarzyszenia
ratownik, instruktor pływania/narciarstwa
Wydarzenia

Członkowie Organizacji

Sebastian Ciborowski
ratownik, instruktor pływania/narciarstwa
Michał Maciejczyk
prawnik