PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Marcin Kwiatkowski U.Mars.
Marszałek Kongresu Federacji
Menager, Vice-Mistrz świata w programowaniu z 2005r
Czesław Wala U.Pres.
Ksiądz Infuat
Duchowny
Artur Jan Sitko
Ksiądz
Wydarzenia

DEKRET NR 14/2015 z dnia 03.12.2015

DEKRET KONGRESU FEDERACJI

FED NR 14/2015

z dnia 03.12.2015.

Dotyczy powołania Urzędu Wielkiego Radcy Ds. Dialogu Ekumenicznego na wniosek Prezydenta Federacji

I. Główne cele Urzędu to:

1.  stała i systemowa analiza spraw dotyczących chrześcijańskich wspólnot religijnych,

2.  udzielanie pomocy i wsparcia organizacjom i stowarzyszeniom oraz promowanie i upowszechnianie działań na rzecz dialogu ekumenicznego,

3.  poszukiwanie wspólnych dróg zbliżających do siebie Kościoły chrześcijańskie

4.  wypowiadanie się w sprawach chrześcijańskich wspólnot wyznaniowych,

5.  tworzenie jak najlepszych relacji umożliwiających wzajemne zrozumienie i współpracę na polu nauk teologicznych między Kościołami

6.  organizacja ekumenicznych spotkań informacyjnych dla ludzi rożnych stanów i pokoleń

7.  wspieranie i propagowanie charytatywnych Inicjatyw organizowanych przez poszczególnych członków Federacji Praemiando Incitat

8.  troska o Kościoły prześladowane w świecie

9.  podkreślenie wagi tolerancji, poszanowania kultury i dorobku innych religii chrześcijańskich,

II. Urząd działa wg Regulaminu Urzędu, który stanowi załącznik.

Realizacja Dekretu: Prezydent Federacji. Zatwierdzony/Odrzucony głosowaniem w czasie Kongresu Federacji w dniu 03.12.2015.  w miejscowości: Pisz.

W głosowaniu brało udział Reprezentantów:

Za przyjęciem:........4..............

Za odrzuceniem:.......0..............

Wstrzymało się:.......0..............

Marszałek Kongresu Federacji Marcin Kwiatkowski

Autor: Marcin Kwiatkowski
Data dodania: 2015-12-11

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby wziąć udział w dyskusji