PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Artur Jan Sitko
Ksiądz
Andrzej Feliks Szkoda U.Pres.
Prezydent Rządu Federacji
Płk Wojsk Radiolokacyjnych
Walenty Józef Stanisław hrabia Tyszkiewicz U.Pres.
Prezydent
emeryt
Wydarzenia

DEKRET NR 11/2015 z dnia 06.08.2015

DEKRET KONGRESU FEDERACJI

FED NR 11/2015

z dnia 06.08.2015.

 

Dotyczy powołania Urzędu Wielkiego Radcy Ds. Młodzieży na wniosek Prezydenta Federacji

I. Główne cele Urzędu to:

1.  stała i systemowa analiza spraw dotyczących dzieci i młodzieży,

2.  udzielanie pomocy i wsparcia organizacjom i stowarzyszeniom oraz promowanie i upowszechnianie praw dziecka, metod ich ochrony, w tym szczególnej troski i pomocy, by korespondowały one ze światowymi standardami ochrony praw dziecka, wyrażonymi m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w art. 13 Konwencji o prawach dziecka,

3.  działalność i podejmowanie inicjatyw Federacji PRAEMIANDO INCITAT, które mają być miejscem wymiany doświadczeń oraz miejscem spotkań różnych organizacji, ludzi, dotyczących spraw młodych osób,

4.  wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży,

5.  upowszechnia prawa dziecka,

6.  prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży,

7.  wspieranie młodzieży do udziału w czynnym życiu narodowym we współczesnym świecie,

8.  pomoc dzieciom i młodzieży w pokonaniu problemów zaistniałych podczas integracji,

9.  podkreślenie wagi tolerancji, poszanowania kultury i dorobku innych narodów,

10.zachęcanie do poznawania życia innych narodów, ich kultury, stylu życia, języka,

11.upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.

II. Urząd działa wg Regulaminu Urzędu, który stanowi załącznik.

 

Realizacja Dekretu: Prezydent Federacji

 

Zatwierdzony/Odrzucony głosowaniem w czasie Kongresu Federacji w dniu 06.08.2015.  w miejscowości: Sorkwity.

W głosowaniu brało udział Reprezentantów:

Za przyjęciem:.....4..............

Za odrzuceniem:.....brak.............

Wstrzymało się:.....brak............

Marszałek Kongresu Federacji Marcin Kwiatkowski

Autor: Marcin Kwiatkowski
Data dodania: 2015-08-11

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby wziąć udział w dyskusji