PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Czesław Wala U.Pres.
Ksiądz Infuat
Duchowny
Sebastian Ciborowski Repr.
Prezes Stowarzyszenia
ratownik, instruktor pływania/narciarstwa
Walenty Józef Stanisław hrabia Tyszkiewicz U.Pres.
Prezydent
emeryt
Wydarzenia

DEKRET NR 07/2015 z dnia 06.08.2015

 DEKRET KONGRESU FEDERACJI

FED NR 07/2015

z dnia 06.08.2015.

Dotyczy okresu ważności mianowania na Funkcje

1. każde powołanie do pełnionej funkcji musi posiadać okres na jaki jest ustanowione, wrażone datą na dokumencie oraz dokumentach legitymizującymi

2. Urzędnik Federacji posiadający uprawnienia do powoływania na określone Funkcje w Federacji, może powołać tylko na okres do końca swojej kadencji 

3. okres nie dotyczy odznaczeń Federacji

Realizacja Dekretu: Urząd ds. Administracji

 

Zatwierdzony/Odrzucony głosowaniem w czasie Kongresu Federacji w dniu 06.08.2015.  w miejscowości: Sorkwity.

W głosowaniu brało udział Reprezentantów: 4

Za przyjęciem:.....4..............

Za odrzuceniem:.....brak.............

Wstrzymało się:.....brak............

Marszałek Kongresu Federacji Marcin Kwiatkowski

Autor: Marcin Kwiatkowski
Data dodania: 2015-08-11

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby wziąć udział w dyskusji