PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Czesław Wala U.Pres.
Ksiądz Infuat
Duchowny
Walenty Józef Stanisław hrabia Tyszkiewicz U.Pres.
Prezydent
emeryt
Marcin Kwiatkowski U.Mars.
Marszałek Kongresu Federacji
Menager, Vice-Mistrz świata w programowaniu z 2005r
Wydarzenia

Kontakt

  •   Telefon: +48 87 307 07 08
  •  E-mail: poczta@ftrys.org
  •  Adres korespondencyjny: Polska Fundacja Technologiczna Ryś, ul. Jagodna 3 Jagodne, 12-200 Pisz
  •  Adres biura: Polska Fundacja Technologiczna Ryś, Pl. Daszyńskiego 7 A, 12-200 Pisz, budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu
  •  KRS: 0000505727
  •  REGON: 281615577
  •  NIP: 8491586886
  •  KONTO: 13 2030 0045 1110 0000 0391 4500

Formularz kontaktowy: